Pepe's Smart Place

Aansprekende ideeën, slimme apparaten, en groene hobby's

Mag je met een Airwheel op de openbare weg rijden?

De producten van Airwheel zijn zo nieuw en innovatief dat de wet en regelgeving hierop nog niet is aangepast. Onderstaand geven we per model een zo goed mogelijk beeld van de huidige wettelijke status.

De wet en de  Airwheel S-serie

De S-serie valt sinds eind 2010 onder een nieuwe categorie bijzondere bromfietsen. Hiervoor is geen Europese typegoedkeuring vereist en in Nederland zijn deze voertuigen niet kentekenplichtig. De minister wijst deze voertuigen aan. De aanwijzing vindt plaats per type of individueel.


Na aanwijzing mag u met de S-serie op het fietspad of op het fiets/bromfietspad rijden. Is er geen verplicht fietspad of fiets/bromfietspad, dan mag u op de rijbaan rijden. De minimum leeftijd is 16 jaar.
Als mindervalide of gehandicapte mag u ook jonger als 16 jaar de zelf-balancerende scooter besturen en bovendien het voetpad of trottoir gebruiken. U moet dan wel beschikken over een OV-Begeleiderskaart, een Valyspas of een WMO-pas. De maximumsnelheid op het trottoir is, net als bij de scootmobiel, 6 km/uur.

's Nachts en overdag als het zicht ernstig wordt belemmerd dient u verlichting aan de voor- en achterzijde te voeren. U mag zowel een afneembare als een vaste verlichting voeren. Verder dienen reflectoren te zijn aangebracht.

Voorwaarden gesteld aan de bestuurder;
  • géén rijbewijseisen
  • géén kenteken
  • géén helmplicht
  • verzekeringsplaatje plus minimaal WA verzekering verplicht

 

De wet en de Airwheel A3

De zelf-balancerende scooter A3 is een nieuw product van Airwheel dat onlangs in 2015 is gelanceerd. Dit model past ook in categorie bijzondere bromfietsen derhalve komt de huidige status overeen met die van de S-serie

De wet en de unicycles uit de Airwheel X- en Q-serie

Elektrische eenwielers van Airwheel worden nog niet specifiek genoemd in de wegenverkeerswet van 1994.
De wettelijke status van de elektrische eenwieler is daarom moeilijk eenduidig vast te stellen. Onderstaand geven wij u inzicht in de huidige regelgeving

De wegenverkeerswet 1994 zegt;;


Artikel 1-c

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning;


Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zegt;

Artikel 1 
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  • voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens;

Artikel 2 - 2 

De regels van dit besluit betreffende voetgangers zijn voorts mede van toepassing op personen die te voet een motorfiets, bromfiets of fiets aan de hand meevoeren, alsmede op personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen.


Artikel 4 - 4

In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.


Kortom;

een Airwheel unicycle is geen voertuig en dus al helemaal geen motorrijtuig. De berijder van een Airwheel unicycle  valt gewoon onder de regelgeving van een voetganger, met dien verstande dat hij mag kiezen uit het trottoir, het voetpad, het fietspad of het brom/fietspad indien aanwezig en anders de rijdbaan.

De status van een berijder van een Airwheel unicycle is feitelijk gelijk gesteld aan die van een skater.Ons lijkt deze interpretatie de enige mogelijke in de huidig wet- en regelgeving. Qua bewegingsvrijheid, balans en remactie doet een airwheel unicycle zeker niet onder voor een skater. Daarnaast heeft Airwheel de snelheid afgeregeld naar max 18 km per uur met een waarschuwingssignaal boven 12 km per uur. Deze snelheden komen meer overeen met die van een skater dan met die van een snorfiets die maximaal 25 km per uur rijdt.

Advies;

Ons advies is gedraag je als een heer in het verkeer, veroorzaak geen overlast en maak het de autoriteiten mogelijk je te gedogen op de openbare weg. Print de bovenstaande alinea's uit en neem die mee als je gaat rijden op je Airwheel. Mocht je onverhoopt aangehouden worden dan kun je aan de betreffende ambtenaar precies uitleggen hoe jij het ziet.

De Hooverboard


De producten van Airwheel worden vaak verward met de hooverboards van Airboard of Oxboard. Volgens het ministerie gaat het hier wel om een "gemotoriseerde tweewieler", die moet zijn gekeurd als bromfiets. 


De relatief kleine wielen maken van elk obstakel in het wegdek een onoverkoombare barrière, waardoor het apparaat blijft hangen en de berijder de kans loopt voor- of achterover te duikelen. Voor binnen op een mooie gladde vloer lukt het nog wel maar voor buiten op de openbare weg is het apparaat vanwege de constructie alleen al totaal niet geschikt.


Inmiddels heeft de overheid heeft een standpunt ingenomen over deze producten en het gebruik op de openbare weg verboden. Het ministerie acht op voorhand de kans niet groot dat een verzoek tot aanwijzing als bijzondere bromfiets zal worden gehonoreerd. 


Hieronder vind je een link naar de betreffende overheidspublicatie.Bovenstaande wetsinterpretaties zijn nog niet getoetst door een rechter.

 

Kunnen wij u nog helpen?

Wilt u meer weten of kunnen wij op andere wijze u van dienst zijn? neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contact formulier of mail direct naar;

Hartelijk dank voor je informatieverzoek, wij zullen u zo spoedig mogelijk ten diensten staan.

Met vriendelijke groet,

Peter de Weerd
Pepe's Smart Place
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Word lid

  • en blijf automatisch op de hoogte van het laatste nieuws op Pepe's Smart Place.
    Uw email adres blijft privé